94(497.5)"12/19" ; 338(497.5)(091) ; (497.5) ; (210.5) ; "12/19" ; (062) ;
Istarski povijesni biennale (8 ; 2017 ; Poreč)


Artisani et mercatores... : o obrtnicima i trgovcima na jadranskom prostoru : zbornik radova = artisans and merchants in the Adriatic area : conference papers / 8. istarski povijesni biennale = 8th Istrian History Biennale ; urednice, editors Marija Mogorović Crljenko, Elena Uljančić ; [prijevod sažetaka na engleski jezik Danijela Bilić Rojnić]. - Poreč : Pula : Pazin : Zavičajni muzej Poreštine = Museo del territorio parentino ; Filozofski fakultet ; Državni arhiv u Pazinu, 2019. - 261 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm.

Na nasl. str.: Sv. 8. - Na spor. nasl. str. podnasl.: Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa = collected papers from the international scientific conference. - Međunarodni znanstveni skup održan je u Poreču, 11. - 13. 05. 2017. - Nakl. 500. -

9789538060052 110,00 HRK


srednji vijek -- rani novi vijek -- Istra -- Dalmacija -- Dubrovnik -- obrt -- trgovina -- sol -- trgovci -- obrtnici --

Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić, Elena ; Bilić Rojnić, Danijela ;

Powered by Koha