821.163.42 ; (439)
Blažetin, Stjepan

Sjajna igra : Antologija hrvatske dječje poezije u Mađarskoj 1945-2010. / Stjepan Blažetin. - Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2010. - 135 str. ; 21cm

9789638881816


hrvatska poezija -- hrvatska dječja poezija -- antologija -- Marija Vargaj -- Mate Šinković -- Marga Šarac -- Marko Dedić -- Ljudevit Škrapić -- Stipan Blažetin -- Jolanka Tišler -- Đuso Šimara Pužarov --

Powered by Koha