303.446.2 ; (049.32)
Kultúra ako emócia : Multikultúrna zbierka esejí, nielen o "nás" / editorka Katarína Šoltésová. - 1. izd. - Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 2006. - 164 str. : ilustr. ; 18 cm.

Bibliografija uz svaki tekst. -

8089008224


multikulturalizam -- različitosti -- feminizam -- homoseksualnost -- subkultura - -- mladi --

Powered by Koha