685.34(497.544Borovo)(091) ; (497.544Borovo) ;
Bata-Borovo 1931.-2016. : povijesno naslijeđe i perspektive / [urednici Dražen Živić, Ivana Žebec Šilj, Sandra Cvikić ; prijevod sažetka na engleski Sandra Cvikić]. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2019. - 426 str. : ilustr. ; 25 cm . - ( Biblioteka Posebna izdanja / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar )

Znanstveno-stručni skup u povodu obilježavanja 85. obljetnice osnutka i rada tvornice "Bata" -

Bibliografija iza svakog poglavlja. - Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Summary -

9789537964641


Bata - Borovo - povijest --

Živić, Dražen ; Žebec Šilj, Ivana ; Cvikić, Sandra ; Kolar-Dimitrijević, Mira ; Horvat, Vlado ; Dugački, Vlatka ; Regan, Krešimir ; Elez, Petar ; Ivanović, Milan ; Hubalek, Ivan ; Račić, Jasna ; Cvek, Sven ; Ivčić, Snježana ; Bing, Albert ; Žabić, Ivica ; Bendra, Ivana ; Gregurić Bajza, Ninoslav ; Đokić, Irena ; Sumpor, Marijana ; Blažević, Ljiljana ; Tomas, Srećko ; Crevar, Olivera ; Rehak, Danijel ; Bekić, Jasna ; Pecikozić, Đurđevka ; Marić, Irina ; Šahović Žabka, Jasmina ;

Powered by Koha