Močni, modri in dobri : Junaki v slovenski folklori / Uredila Božidar Jezernik in Ingrid Slavec Gradišnik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ; Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2019. - 283 str. : ilustr. ; 23 cm . - ( Zupaničeva knjižnica, 48 )

Bibliografija na kraju svakog poglavlja. -

Summary. -

9789610602620


folklorni junaci - -- Slovenija -- narodne predaje - -- Slovenija -- nacionalni identitet - -- Slovenija -- Kralj Matjaž -- Peter Klepec -- Martin Krpan -- Kofčarjov Štefan --

Powered by Koha