821.163.42-6 ; 821.124(497.5)-6 ; 821.163.42.09-6 ; 821.124(497.5).09-6 ; 821.163.42.09Vitezović, P. R. ; 821.124(497.5).09Vitezović, P. R. ;
Vitezović, Pavao Ritter

Epistolae metricae / ediderunt Violeta Moretti et Gorana Stepanić. - Split : Književni krug, 2019. - 567 str. : ilustr. ; 24 cm . - ( Biblioteka Marulianum ; 11 )( Niz Kritička izdanja ; 3 )

Nakl. 300 primj. -

Bibliografija: str. 101-113 i bibliografske bilješke uz tekst; Bilješke: str. [475]-484. - Summary. - Str. 537-563: Kazalo i tumač mjesta i osoba. -

Str. 5-6: Predgovor i zahvale ; Str. 17-99: Usud ga nije volio : latinske pjesničke poslanice Pavla Rittera Vitezovića (1652-1713) / Violeta Moretti, Gorana Stepanić ; Str, 115-142: Pavao Ritter Vitezović: Epistolae Metricae : editio princeps / Violeta Moretti, Gorana Stepanić ; str. 143-473: Pauli Ritter Epistolarum metricarum libri ; str. 485-531: Dodaci -

Projekt pripreme i objavljivanja kritičkog izdanja rukopisnih latinskih pjesničkih poslanica baroknog polihistora Pavla Rittera Vitezovića (1652–1713) od fundamentalnog je značenja za proučavanje sedamnaestostoljene hrvatske novolatinske književnosti, ali i cjelokupne društvene i kulturne povijesti. Ovo se kritičko izdanje sastoji od uzorno egdotički i tekstološki priređenog korpusa od 432 Vitezovićeve latinske epistole (ukupnoga opsega od 9121 stiha) koje su popraćene minuciozno izrađenim kritičkim aparatom. Recepciju latinskog izvornika uvelike olakšava opsežna uvodna studija u kojoj priređivačice pomno analiziraju Vitezovićeve pjesničke poslanice s genološkog, sadržajnog, retoričko-poetičkog i lingvističkog stajališta, zaključujući da je ovaj novolatinski žanr ne samo vrijedna specifičnost hrvatske ranonovovjekovne latinističke književnosti nego i neiscrpno vrelo književnopovijesnih, društvenopovijesnih i kulturnopovijesnih podataka. Daljnja istraživanja ovog impozantnog korpusa Vitezovićevih latinskih epistola zasigurno će olakšati i sustavan popis adresata pjesničkih poslanica i njihova distribucija prema godištima u trećem, dopunskom dijelu izdanja, kao i iscrpno kazalo mjesta i osoba.

9789531634762 : 100,00 HRK


Vitezović, Pavao Ritter--Epistole--Jezik i stil


Epistola (književna vrsta)
Hrvatski latinizam


hrvatski latinizam - pjesničke poslanice - Vitezović, Pavao Ritter -- hrvatski latinizam - pjesničke poslanice - Vitezović, Pavao Ritter - književne studije --

Moretti, Violeta ; Stepanić, Gorana ;

Powered by Koha