821.131.1.09=163.42=131.1(063) ; 821.163.42.091:821.131.1(063) ; 821.131.1.0-05 Zorić ;
Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću : [zbornik radova međunarodnog skupa, Zagreb, 27.-28. svibnja 1997. = Studi di italianistica e di comparatistica in onore di Mate Zorić : [atti del Convegno internazionale, Zagabria, 27-28 maggio 1997] / uredila Sanja Roić. - Zagreb : Odjek za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 1999. - 500 str., [1] str. sa slikom M. Zorića ; 24 cm

Str. 15-35: Bibliografija radova Mate Zorića / priredila Marija Puškarić. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažeci na kraju svakog referata = Riassunti - Tekstovi na hrv. ili tal. jeziku - Ex libris Žarko Muljačić (Inv. br. tal 23945) -

9531730998


hrvatska književnost -- talijanska književnost -- komparatističke studije -- Zorić, Mate -- bibliografija -- književne studije -- hrvatsko-talijanski književni dodiri -- komparativne studije iz talijanske i hrvatske književnosti -- zbornik --

Puškarić, Marija ; Roić, Sanja ;

TAL | 850.09(08) | LIJAN | LIJAN/a

Powered by Koha