373.2:002 ; 373.2.016(497.5) ; 373.2.091.21 ; (497.5) ;
Slunjski, Edita

Izvan okvira 5 : pedagoška dokumentacija : procesa učenja djece i odraslih kao alat razvoja kurikuluma / Edita Slunjski ; predgovor Peter Moss. - 1. izd. - Zagreb : Element, 2020. - 212 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.

Str. 184-197: Bibliografija. - Kazalo. -

9789531976787


Pedagogija--Dokumentacija
Predškolski odgoj--Dokumentacija
Predškolski odgoj--Kurikulum


predškolska pedagogija -- pedagoška dokumentacija -- kurikulum --

Moss, Peter ;

Powered by Koha