902:001.8(063) ;
Skup sekcije za arheometriju, arheotehnologiju i eksperimentalnu arheologiju Srpskog arheološkog društva (1 ; 2020 ; Beograd)


Aktuelna interdisciplinarna istraživanja tehnologije u arheologiji Jugoistočne Europe, 28. februar 2020. : zbornik radova / Prvi skup sekcije za arheometriju, arheotehnologiju i eksperimentalnu arheologiju Srpskog arheološkog društva ; priredile Selena Vitezović, Dragana Antonović, Kristina Šarić. - Beograd : Srpsko arheološko društvo, 2020. - 153 str. : ilustr. ; 30 cm

Spiralni uvez - Na spor. nasl. str.: Current interdisciplinary studies in technology in the archaeology of the South-East Europe, February 28th 2020 : conference proceedings - Tekstovi na srp. ili engl. jeziku -

Bibliografija iza svakog rada -

978-86-80094-10-6


arheološki kongresi -- arheologija - metodologija -- znanstvena metoda -- analiza -- geofizika -- geoarheologija -- arheometrija -- arheotehnologija -- eksperimentalna arheologija --

Vitezović, Selena ;

Powered by Koha