304:641(497.1) ; 392.8(497.1) ; 641(497.1) ;
Brotherhood and unity at the kitchen table : food in socialist Yugoslavia / edited by Ruža Fotiadis, Vladimir Ivanović and Radina Vučetić. - Zagreb : Srednja Europa, 2019. - 273 str. : ilustr. ; 24 cm

Zastupljeni autori: Vladimir Ivanović, Radina Vučetić, Ruža Fotiadis, Hannes Grandits, Igor Duda, Rory Archer, Goran Musić, Jernej Mlekuž, Slavojka Beštić-Bronza, Boro Bronza, Vladimir Ivanović, Francesca Rolandi, Nemanja Radonjić, Ana Kladnik, Ildiko Erdei, Vladimir Arsenijević. - Bilješka o autorima: str. 269-273. - Bilješke uz tekst. -

Bibliografske bilješke uz tekst. -

9789538281112 : 168,00 HRK


Hrana -- Socijalni aspekti -- Jugoslavija -- Prehrambeni običaji -- Gastronomija -- Društvena prehrana -- Radnici --

Fotiadis, Ruža ; Ivanović, Vladimir, ; Vučetić, Radina ; Grandits, Hannes ; Duda, Igor ; Archer, Rory ; Musić, Goran ; Mlekuž, Jernej ; Beštić-Bronza, Slavojka ; Bronza, Boro ; Rolandi, Francesca ; Radonjić, Nemanja ; Kladnik, Ana ; Erdei, Ildiko ; Arsenijević, Vladimir, ;

Powered by Koha