398.8(437.6) ;
Bartók, Béla

Slovenské ľudové piesne : súborné vydanie. 1. zväzok / zapísal a systematizoval Béla Bartók ; editori Alica Elscheková, Oskár Elschek. - Bratislava : Hudobné centrum, 2019. - XXVII, 754 str. : note ; 24 cm

Reprint izdanja iz 1959. godine (Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied) -

9788089427420


slovačke narodne pjesme --

Elscheková, Alica ; Elschek, Oskár ;

Powered by Koha