Belamarić, Joško

Studije iz starije umjetnosti na Jadranu: sv. II / Joško Belamarić. - Split: Književni krug, 2012. - 695 str. : ilustr. ; 24 cm. . - (Biblioteka znanstvenih djela 171)

Zbirka studija i članaka. -

Bibliografija uz tekst.
Kazalo osoba.
Kazalo zemljopisnih naziva.
Kazalo stvari i pojmova. -

Sadrži: I. Gynaeceum Iovense Dalmatiae - Aspalatho ; Urbanistički aspekti prve dubrovačke industrije u XV. stoljeću ; II. Majstor raspela sv. Klare ; Prilozi opusu Nikole Vladanova u Šibeniku ; Gotička Sedes sapientiae u crkvi Gospe od Pojišana ; Ivan Budislavljić u koru splitske katedrale ; Gotička kultura u Dalmaciji. Razvoj slikarstva između XIII. i XV. stoljeća ; Nota uz čitanje programa Kapele bl. Ivana Trogirskog ; Albertijeva pathos-formula u Kapeli bl. Ivana Trogirskog ; Barokizacija Kapele sv. Ivana Trogirskog ; III. Prilozi za povijest umjetnosti srednjeg vijeka i renesanse u Trogiru ; Pregled kulturne povijesti Šibenika u osvit modernog doba; Darovi i suze. Dubrovački darovi osmanlijskim vlastima; Obris kulturne povijesti Dalmatinske zagore ; IV. Rad Cvita Fiskovića na izučavanju i zaštiti hrvatske kulturno-povijesne baštine ; Doprinos Krune Prijatelja povijesti umjetnosti u dalmaciji ; Radovan Ivančević - interpret hrvatske spomeničke baštine ; Konzervatorski panoptikum Davora Dumančića. -


gotičko slikarstvo -- spomenička baština -- Dalmacija -- kapela bl. Ivana Trogirskog -- renesansna umjetnost -- Fisković, Cvito -- Prijatelj, Kruno -- Ivančević, Radovan -- Domančić, Davor --

Belamarić, Joško ;

Powered by Koha