903"634"(497.11)(063) ;
Vinča and its world : international symposium The Danubian region from 6000 TO 3000 B.C., Belgrade, Smederevska Palanka, October 1988 / editors Dragoslav Srejović, Nikola Tasić. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti : Centar za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 1990. - 206 str. : ilustr. ; 30 cm . - ( Naučni skupovi / Srpska akademija nauka i umetnosti ; 0352-6194 knj. 51. Odeljenje istorijskih nauka ; knj. 14 )

Zbornik radova - Na spor. nasl. str.: Vinča i njen svet : međunarodni skup Podunavlje između 6000 i 3000 g. pre nove ere, Beograd, Smederevska Palanka, oktobar 1988. - Tekstovi na njem., eng. i franc. jeziku - Lat. i ćir. -

Bibliografija iza svakog rada -

Sažeci na srp. jeziku i ćir.

8670250349


arheološki kongresi -- prapovijest -- Podunavlje -- neolitik --

Srejović, Dragoslav ; Tasić, Nikola ;

Powered by Koha