903(497.4)"637"(083.824) ;
Bronasta doba na Slovenskem : 18.-8. st. pr.n.š. / [redakcija kataloga Neva Trampuž-Orel, Biba Teržan, Drago Svoljšak ; fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; ilustracije Igor Rehar ; risbe Sneža Hvala-Tecco ; prevod v angleščino Barbara Smith-Demo, Barbara Ravnik-Toman, prevod iz angleščine Anja Dular ; avtorji člankov László Bartosiewicz ... [et al.].] - Ljubljana : Narodni muzej, 1987. - 90 str. : ilustr. ; 22 cm

Katalog izložbe - Tekst usporedo na slov. i engl. jeziku -

Ostali zastupljeni autori: Stane Gabrovec, Alojz Šercelj, Matija Drovenik, Sneža Hvala-Tecco, Janez Dular, Brane Lamut, Anja Dular. -


arheološke izložbe -- Slovenija - arheološka nalazišta -- brončano doba --

Trampuž Orel, Neva ; Teržan, Biba ; Svoljšak, Drago ; Bartosiewicz, László ;

Powered by Koha