Aktuelni problemi daljeg razvoja našeg političkog sistema : - Beograd, "Komunist," 1970. - 168 str. 20 cm.


Jugoslavija -- SFRJ -- politika i vlada -- 1945-1970. -- 20. stoljeće -- povijest --

Martinović, Savo, [from old catalog] ;

Powered by Koha