811.163.42Lisac, J. ; 811.163.42'28 ; 811.163.42'373 ; 811.163.42(091) ; 821.163.42.09 ; (082) ;
Dijalekti, jezična povijest i tradicija : zbornik u čast Josipu Liscu / uredili Josip Bratulić, Gordana Čupković, Josip Galić. - Zadar : Zagreb : Sveučilište : Matica hrvatska, Ogranak ; Matica hrvatska, 2020. - 886 str. ; 24 cm.

Zastupljeni hrvatski autori: Lada Badurina, Ivo Pranjković, Vuk-Tadija Barbarić, Nikola Benčić, Đuro Blažeka, Marina Bratović, Silvana Vranić, Josip Bratulić, Željka Brlobaš, Mirjana Crnić Novosel, Marija Malnar Jurišić, Gordana Čupković, Vjekoslav Ćosić, Stjepan Damjanović, Marko Dragić, Goran Filipi, Vlado Jurcan, Josip Galić, Sanja Holjevac, Marijana Horvat, Barbara Štebih Golub, Mate Kapović, Kornelija Kuvač-Levačić, Boris Kuzmić, Mijo Lončarić, Ivan Magaš, Ranko Matasović, Milan Mihaljević, Anđela Milinović-Hrga, Ivana Nežić, Cvijeta Pavlović, Ante Periša, Božidar Petrač, Danko Plevnik, Marina Radčenko, Dubravka Sesar, Ennio Stipčević, Diana Stolac, Kristina Štrkalj Despot, Marijana Tomelić Ćurlin, Domagoj Vidović, Ivica Vigato, Teodora Vigato, Anica Vlašić-Anić, Nikola Vuletić, Vladimir Skračić, Sanja Zubčić. - Životopis Josipa Lisca: str. 237-838. - Bibliografija Josipa Lisca: str. 839-886. -

Bibliografija iza svakog rada; bibliografske bilješke. -


Članci na više jezika. Lat. i ćir.

9789533313016


Lisac, Josip


Lisac, Josip --

Bratulić, Josip ; Čupković, Gordana ; Galić, Josip, ; Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ; Barbarić, Vuk-Tadija ; Benčić, Nikola ; Blažeka, Đuro ; Bratović, Marina ; Vranić, Silvana ; Brlobaš, Željka ; Crnić Novosel, Mirjana ; Malnar, Marija ; Čupković, Gordana ; Ćosić, Vjekoslav ; Damjanović, Stjepan ; Dragić, Marko, ; Filipi, Goran ; Jurcan, Vlado ; Galić, Josip, ; Holjevac, Sanja ; Horvat, Marijana ; Štebih Golub, Barbara ; Kapović, Mate ; Kuvač-Levačić, Kornelija ; Kuzmić, Boris, ; Lončarić, Mijo ; Magaš, Ivan ; Matasović, Ranko ; Mihaljević, Milan ; Milinović, Anđela ; Nežić, Ivana ; Pavlović, Cvijeta ; Periša, Ante, ; Petrač, Božidar, ; Plevnik, Danko ; Radčenko, Marina ; Sesar, Dubravka ; Stipčević, Ennio ; Stolac, Diana ; Štrkalj Despot, Kristina ; Tomelić Ćurlin, Marijana ; Vidović, Domagoj, ; Vigato, Ivica ; Vigato, Teodora ; Vlašić-Anić, Anica ; Vuletić, Nikola, ; Skračić, Vladimir ; Zubčić, Sanja ;

Powered by Koha