Gaćeša, Nikola L.

Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji : 1945-1948 / Nikola L. Gaćeša - Novi Sad : Matica srpska, 1984. - 403 str. : zemljop. crteži ; 24 cm.

Summary ; Rezjume -


agrarna reforma -- Jugoslavija -- SFRJ -- 20. stoljeće -- povijest --

Powered by Koha