614(497.4):316.72 ;
Škraban, Juš

Medkulturna mediacija in zdravstvo v Sloveniji / Juš Škraban in Uršula Lipovec Čebron ; [prevod povzetka Mateja Petan]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. - 154 str. ; 23 cm . - ( Zupaničeva knjižnica ; št. 50 )

Bibliografija: str. 132-141 - Bilješke uz tekst - Kazalo -

Summary

9789610604440


Slovenija -- javno zdravstvo -- zdravstvene ustanove -- međukulturna medijacija -- interkulturna medijacija -- jezično posredovanje -- prevođenje --

Lipovec Čebron, Uršula ;

Powered by Koha