811.163.2'374.42(038) ;
Nanova, Ani Ljubenova

B'lgarski sinonimen i antonimen rečnik s frazeologizmi / Ani Nanova. - Sofija : Prosveta, 2019. - 600 str. ; 24 cm

Bugarska ćirilica.

9789540139289


bugarski jezik - rječnik sinonima - rječnik antonima - frazeologizmi --

Powered by Koha