Dukhanov, M.

1939--Latvia and the year of fateful decisions : M. Duhanovs, I. Feldmanis, A. Stranga. - Rīga : University of Latvia, 1994. - 124 str. ; 19 cm.

Sadrži bibliografske reference. -

95175089


Latvija -- međunarodni odnosi -- 1918-1940. -- povijest -- 20. stoljeće --

Feldmanis, I. ; Stranga, Aivars, ;

Powered by Koha