726(497.57) ;
Demonja, Damir

Arhitektura franjevačkih crkava u Istri (Puli, Poreču i Pazinu) i na otocima Kvarnerskog zaljeva (Krku, Cresu, Rabu i Pagu) do kraja 16. stoljeća = The Architecture of Franciscan churches in Istria (Pula, Poreč and Pazin) and the Kvarner bay islands (Krk, Cres, Rab and Pag) up the end of the sixteenth century / Damir Demonja ; [uredništvo, editorial board Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović ; prijevod na engleski jezik, english translation Neven Ferenčić ; tlocrti, ground plans Ivan Tenšek, Ivana Valjato-Vrus ; fotografije, photographs Damir Demonja, Krešo Tadić]. - Pula : Arheološki muzej Istre : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2019. - 187 str. : ilustr. ; 31 cm . - ( Monografije i katalozi / Arheološki muzej Istre ; 0352-9428 32 )

Str. 7: Predgovor = Foreword / Darko Komšo. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. -

Bibliografija: str. 134-137. -

9789538082429 150,00 HRK


sakralna arhitektura -- crkve -- Istra -- Kvarner -- franjevci -- franjevački samostani --

Gri Štorga, Adriana ; Zenzerović, Katarina ;

Powered by Koha