930.85(497.5)(083.824) ; 929.7(497.5):7.074 ;
Umjetnost slavonskog plemstva : vrhunska djela europske baštine : [Galerija Klovićevi dvori, 22. travnja -18. srpnja 2021. = The Art of the Slavonian Nobility : masterpieces of European heritage : The Klovićevi dvori Gallery, April 22 - July 18 2021 / [autori tekstova, authors of the texts Jasminka Najcer Sabljak... [et al.] ; bibliografija, bibliography Anamarija Komesarović ; prijevod na engleski jezik, translation into English Graham McMaster, Katarina Žeravica ; fotografije, photographs Goran Vranić... [et al.] ; urednice, editors Jasminka Najcer Sabljak, Silvija Lučevnjak, Valentina Galović]. - Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2021. - 210 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Katalog izložbe -
Usp. stv. nasl. na omotu - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. -

Bibliografija: str. 208-210 -

Sadrži: Plemstvo istočne Hrvatske i arhitektura / Dragan Damjanović -

9789532711356


hrvatska kulturna baština -- Slavonija -- slavonsko plemstvo -- hrvatske plemićke obitelji -- privatne umjetničke zbirke -- kolekcije -- kolekcionari -- slikarstvo -- kiparstvo -- arhitektura --

Najcer Sabljak, Jasminka ; Lučevnjak, Silvija ; Galović, Valentina ; Damjanović, Dragan ;

Powered by Koha