323.15(497.113=163.42)(063) ;
Zbornik radova sa Znanstveno-stručnoga skupa Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi, održanoga u Zagrebu i Subotici od 9. do 11. listopada 2019. / [urednici Mario Bara, Filip Galović, Lucija Mihaljević]. - Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2021. - 400 str. : ilustr., tablice, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija iza svakog rada -

Summaries

9789538014499


nacionalne manjine -- Vojvodina -- Hrvati -- hrvatska nacionalna manjina -- nacionalni identitet -- kulturni identitet -- jezični identitet -- dijalekt --

Bara, Mario ; Galović, Filip ; Mihaljević, Lucija ;

Powered by Koha