908(497.5):39 ;
Jagodar, Josip

Kultura pamćenja Slavonskoga Kobaša u povijesno-jezičnom kontekstu / Josip Jagodar, Emina Berbić Kolar. - Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2020. - 537 str. : ilustr. djelomice u bojama, tablice, zemljop. karte ; 24 cm

Bilješke o autorima: str. 529-531. - Mali kobaški rječnik: str. 417-449. -

Bibilografija: str. 458-503 - Bilješke uz tekst. - Sažeci na više jezika. -

9789536965915


Hrvatska -- Slavonija -- etnografska baština -- kulturna baština -- antropologija mjesta i prostora -- studije područja -- narodni život i običaji -- blagdani -- narodne pjesme -- molitve --

Berbić Kolar, Emina ;

Powered by Koha