903.5(497.6)(043) ;
Bujak, Edin

Kasnosrednjovjekovna groblja srednje Bosne : doktorski rad / Edin Bujak ; mentor Krešimir Filipec. - Zagreb, E. Bujak, 2021. - 218 listova, [1] višestruko presavijen list : ilustr. pretežno u bojama, zemljop. crtež u bojama, graf. prikaz, faks. u bojama ; 31 cm

Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

-

Dokt. disert., Fil. fak., Zagreb, 2021. -

Bibliografija: listovi 204-217 i uz tekst -

Summary


Bosna i Hercegovina -- arheološka nalazišta -- srednji vijek -- grobovi -- grobni prilozi -- stećci -- doktorska disertacija --

Filipec, Krešimir ;Powered by Koha