821.163.42.09Sudeta, Đ. ; 82.0 ;
Ivezić-Talan, Melanija

Đuro Sudeta: Pejzažni i kršćanski motivi u pjesmama i Moru / Melanija Ivezić Talan. - Zagreb : Alfa, 2021. - 338 str. ; 23 cm. . - ( Biblioteka Duh vremena )

Uvod - Život i djelo - Đuro Sudeta i hrvatska književna kritika - Đuro Sudeta u hrvatskoj književnoj historiografiji - Pjesništvo: Tematsko-motivska određenja uz analizu odabranih pjesama - Proza: "Mor" - Usporedba "Mora" i pjesništva - Zaključak - Literatura -

9789533643014


Sudeta, Đuro --Pjesništvo
Sudeta, Đuro Mor


Sudeta, Đuro --

Powered by Koha