82.09-93 ;
Hameršak, Marijana

Frakture dječje književnosti : od slikovnica do lektire, od Agrama do El Shatta / Marijana Hameršak. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2021. - 156 str. ; 20 cm. . - ( L : biblioteka Zavoda za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu )

Bibliografija - Kazalo -

9789531694698


dječja književnost - povijest - kritika -- slikovnice -- bajke -- lektira --

Powered by Koha