902.2(4) ;
Archeologia Jaćwieży : dawne badania i nowe perspektywy = Yatving archaeology : past research, new perspectives / [redakcja, editors Anna Bitner-Wróblewska, Wojciech Brzeziński, Marzena Kasprzycka ; tłumaczenie, translation Anna Kinecka]. - Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne ; Stowarzyszenie Starożytników, 2016. - 280 str. : ilustr. djelomice u bojama, graf. prikazi u bojama ; 26 cm

Tekst usporedo na poljskom i engl. jeziku -

Bibliografija: str. 263-278 -

9788360099711


Poljska -- Litva -- Norveška -- arheološka istraživanja -- nalazišta -- rani srednji vijek -- seoba naroda --

Bitner-Wróblewska, Anna ;

Powered by Koha