902.2(497.5)(083.824) ;
Bukovac, Konstanta

Arheološka istraživanja u Naroni 2014.-2015. godine = Archaeological excavations in Narona 2014-2015 / [tekst, texts Konstanta Bukovac, Toni Glučina ; urednica, editor Konstanta Bukovac ; fotografije, photographs Konstanta Bukovac, Toni Glučina ; prijevod na engleski jezik, English translation Duško Čavić]. - Vid : Arheološki muzej Narona, 2018. - 153 str. : ilustr. u bojama, tlocrti, presjeci, topogr. karte ; 22 x 22 cm

Katalog izložbe, Arheološki muzej Narona, Vid, 19. 10. 2019.- 9. 2. 2020. - Tekst usporedo na hrv. i engl. jeziku. -

Bibliografija: str. 148-153 - Bilješke uz tekst -

9789538269004 60,00 HRK


arheološke izložbe -- Hrvatska - arheološka istraživanja -- nalazišta -- arheološki nalazi -- antička arheologija -- arhitektura --

Glučina, Toni ;

Powered by Koha