811.163.2'367 ;
Radeva, Penka Georgieva

Zapiski po sintaksis na s''vremennija b''lgarski knižoven ezik : (slovos''četanie i prosto izrečenie) / Penka Radeva. - Veliko T''rnovo : Univerzitetsko izdatelstvo "Sv. Sv. Kiril i Metodij", 2009. - 135 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 134-135 -

Bugarska ćirilica

9789545246814


bugarski jezik - sintaksa --

Powered by Koha