811.111'37 ;
Bierwiaczonek, Bogusław

A cognitive study of the concept of LOVE in English / Bogusław Bierwiaczonek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Šląskiego, 2002. - 228 str. : ilustr. ; 24 cm . - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2027 )

Bibliografija: str. [216]-224. - Streszczenie. - Résumé -

8322611218

02086336


kognitivna studija - koncept ljubavi -- engleski jezik - semantika -- ljubav - jezik -- kognitivna lingvistika --

Powered by Koha