811.163.42'243 ; 811.163.42'36(035) ;
Matovac, Darko

Basic Croatian grammar : for Croatian language learners / Darko Matovac. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2022. - 309 str. ; 24 cm.

Kratice: str. 11. - Bilješka o autoru: str. 309. -


Tekst na engl. i na hrv. jeziku.

9789531694599


hrvatski jezik - nastava - učenje gramatika - strani govornici -- priručnik --

Powered by Koha