81'22 ; 81'34 ;
Sabol, Ján

Akusrický signál - semióza - komunikácia / Ján Sabol, Július Zimmermann. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2002. - 141 str. : tabl. ; 21 cm

Bibliografija: str. 113-116. - Summary -

8080682798


govor -- akustika -- semiotika -- fonetika --

Zimmerman, Július ;

Powered by Koha