314.15-054.73(497.5):796 ;
Jurković, Rahela

Sport i migranti u Hrvatskoj : kulturnoantropološka studija integracije izbjeglica / Rahela Jurković. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (FF press), 2021. - 99 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 95-99 - Kazalo. -

9789531758345


kulturna antropologija -- migracije -- migranti -- izbjeglice -- Hrvatska - tražitelji azila -- azilanti -- integracija -- utjecaj sporta --

Powered by Koha