811.111'373.7:811.162.4'373.7](038) ; 81'373.7 ;
Kvetko, Pavol

Anglicko-slovenský frazeologický slovník / Pavol Kvetko. - 2. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. - 599 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 594 - 599 -

8008013435


englesko-slovački frazeološki rječnik -- slovački jezik - frazeologija --

Powered by Koha