821.162.1(091)-1"19" ; 821.162.1(091)-1"20" ;
Giemza, Lech

"Rzeka, która cierpi" : o poezji Czesława Miłosza / Lech Giemza. - Kraków : Instytut Literatury, 2021. - 89 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [91]. - Bibliografske bilješke i napomene uz tekst. - Summary -

9788366765399


Miłosz, Czesław - poezija - studija -- poljska književnost - poezija - književna studija -- poljski pisci - poezija --

Powered by Koha