821.162.1(091)"18" ; 821.162.1(091)"19" ;
Kijowski, Andrzej

Dzieje literatury pozbawionej sankcji. Vol. 1 / Andrzej Kijowski ; wybór i opracowanie: Andrzej Tadeusz Kijowski ; omówienie: Marta Kwaśnicka. - Kraków : Instytut Literatury, 2020. - 314 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 53-[54]. - Bibliografske bilješke i napomene uz tekst. - Streszczenie. - Summary -

9788366359321


teorija književnosti -- poljska književnost - književna kritika -- eseji -- publicistika --

Kijowski, Andrzej Tadeusz ; Kwaśnicka, Marta ;

Powered by Koha