372.881.116.23(075.3)(076) ;
Radić, Stjepan

Češka vježbenica : za srednje i njima slične škole / napisao Stjepan Radić. - U Zagrebu : trošak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, 1911. - XIV, 394 str. ; 22 cm


učenje češkog jezika --

Powered by Koha