811.163.42-05Šulek, B. ;
Gostl, Igor

Bohuslav Šulek : otec chorvatskej odbornej terminologie : pri priležitosti 100. vyročia smrti (1895 - 1995) / Igor Gostl ; [vyber ilustracii Igor Gostl ; z chorvatskeho originalu preložila Alica Kulihova]. - Zagreb : Spločnost chorvatsko-slovenskeho priatel’stva, 1997. - 139 str. : ilustr. ; 18 cm

Prijevod djela: Bogoslav Šulek : otac hrvatskoga znanstvenoga nazivlja -

Bibliografija: str. 125-132. - Bibliografske bilješke i napomene uz tekst. - Imensko kazalo -

953971530X


Šulek, Bogoslav - biografija --

Kulihová, Alica ;

Powered by Koha