811.16:821.16(062) ;
Međunarodni slavistički kongres (16 ; 2018 ; Beograd)


Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu, Beograd, 20. – 27. kolovoza 2018. / urednici Stipe Botica ... et al. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2018. - 224 str. : ilustr. ; 24 cm.

Bibliografija uz svaki rad. - Bibliografske bilješke i napomene uz tekst -

9789532961386

Botica, Stipe, ; Jurišić, Marija Malnar ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Bolt, Ivana Vidović ; Barčot, Branka ; Botica, Stipe ; Čupković, Gordana ; Hudeček, Lana ; Mihaljević, Milica ; Kovač, Zvonko ; Latković, Ivana ; Lisac, Josip ; Marinković, Dušan ; Bogutovac, Dubravka ; Marjanić, Suzana ; Bajuk, Lidija ; Martinović, Blaženka ; Menac-Mihalić, Mira ; Jurišić, Marija Malnar ; Poje, Lahorka Plejić ; Rudan, Evelina ; Vlašić-Anić, Anica ; Vuković, Petar ; Vuković, Tvrtko ; Nahod, Perina Vukša ; Kiš, Antonija Zaradija ; Žagar, Mateo ;

Powered by Koha