821.163.42:008(043.3) ; 791.43(497.5):008(043.3) ;
Stanić, Saša

Ideologija i spektakl u suvremenoj hrvatskoj književnosti i filmu : doktorski rad = Ideology and spectacle in contemporary Croatian literature and film : doctoral dissertation / Saša Stanić ; mentor, supervisor Marina Biti. - Zagreb : S. Stanić, 2022. - 221 str. ; 30 cm

Bilješke uz tekst. -

Doktorska disertacija--Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2022. -

Bibliografija: str. 191-215, 219-221 i uz tekst; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. -


doktorska disertacija -- hrvatska književnost - teorija - kulturno polje - kritika : ideologija - spektakl -- film - Hrvatska - kulturno polje - kritika : ideologija - spektakl --

Biti, Marina ;Powered by Koha