821.163(497.16)"08/19"(082.2) ;
Antologija crnogorske književnosti : IX-XX vijek / [izbor proznih i poetskih tekstova crnogorske književnosti od najstarijih vremena do danas sačinili su Branko Banjević... et al.]. - Titograd : [s.n.], 1976 - Str. 1339-1597, [1] ; 23 cm . - ( Stvaranje ; 1976, br,. 10 )

Bilješke o piscima i djelima: str. 1589-1597 -

Crnogorska ćirilica


crnogorska književnost - 9.-10. str. - antologija --

Banjević, Branko ;

Powered by Koha