321.01(091) ; 316.347(437.3) ; 328/329(437.3) ; 327(437.3) ; (4-191.2) ; (437) ;
Doležal, Bohumil

Češi, Evropa, smíření : úvahy a eseje z let 1994-2005 / Bohumil Doležal. - Praha : Argo, 2021. - 257 str. ; 22 cm

Bibliografske bilješke i napomene uz tekst -

9788025735176


politologija - Češka -- nacionalni identitet - Češka -- međunarodni odnosi - Češka -- politika i društvo - Čehoslovačka --

Powered by Koha