070(497.5) ; 7.097(497.5) ; 316.472:004.738.5 ; (497.5) ;
Šošić, Dajana

Društvene mreže i televizija : kako su društvene mreže mijenjale televiziju? / Dajana Šošić. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2021. - 212 str. : graf. prikazi u bojama ; 24 cm.

Predgovor: str. 9-10. - Slika autorice i bilješka o njoj: str. 211-212. - Bilješke uz tekst. -

Bibliografija: str. 199-210. -

9789531694735


društvene mreže -- televizija -- masovne komunikacije --

Powered by Koha