811.162.4'373.421(038) ;
Synonymický slovník slovenčiny / [redakcia Mária Pisárčiková]. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 1995. - 998 str. ; 25 cm

Kazalo kratica -

80-224-0427-6


slovački jezik - rječnik -- rječnik sinonima --

Pisárčiková, Mária ;

SLF | Priručnik

Powered by Koha