811.163.42'366 ;
Babić, Stjepan

Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku : nacrt za gramatiku / Stjepan Babić. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti : Globus, 1986. - 551 str. ; 24 cm . - ( Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti = Opera Academiae scientiarum et artium slavorum meridionalium ; knj. 62 )

Str. 509-551: Kazala ; literatura ; izvori -

Str. 540: Tumač novijih lingvističkih naziva -

8640700257


hrvatski jezik - tvorba riječi -- hrvatski jezik - gramatika - morfologija --

SLF | 23307-62 KLF | 808.62-5 | BAB | t LIN | 808.62 | BAB | T

Powered by Koha