321.7(73)"18" ;
Alexis de Tocqueville o američkoj povijesti / urednici Drago Roksandić, Maja Brkljačić; [prijevodi sažetaka na engleski Mirjana Knežević, na francuski Sandra Prlenda, Ivona Savić]. - Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu : United States Information Service, 1998. - 235 str. ; 19 cm

Zastupljeni autori: Šefko Kurtović, Ivo Petrinović, Nikola Dugandžija, Arsen Bačić, Josip Kregar, Elvio Baccarini, Maja Brkljačić, Drago Roksandić, Tomislav Ćepulić -

Bibliografske bilješke uz tekst i iza pojedinih tekstova - Summaries - Resumes -


Tocqueville, Alexis de -- SAD -- Amerika -- demokracija u Americi -- demokracija -- politička misao --Powered by Koha