316.73(082) ; 323.1(4)(063) 316.7:39](082) ;
Kultura, etničnost, identitet / priredila Jadranka Čačić-Kumpes. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 1999. - 318 str. ; 21 cm . - (Biblioteka Revije za sociologiju)

Radovi u ovoj knjizi nastali su u povodu Drugoga okruglog stola -

Bibliografske bilješke iza svakog članka - Kazalo - Summary - Resume -

Čačić-Kumpes, Jadranka -- Vrcan, Srđan -- Skledar, Nikola -- Ćimić, Esad -- Kumpes, Josip -- Šakaja, Laura -- Dragojević, Sanjin -- Katunarić, Vjeran -- Mežnarić, Silva -- Paić, Ivo -- Baranović, Branislava -- Županov, Josip -- Rihtman-Auguštin, Dunja -- Žanić, Ivo -- Božić, Saša -- Brozović, Dalibor -- Ivančević, Radovan -- Čapo Žmegač, Jasna -- Pranjković, Ivo -- Kovačec, August -- Čičak-Chand, Ružica -

953-6028-11-5 (Institut za migracije i narodnosti) 953-6483-47-5 (Naklada Jesenski i Turk) 953-6552-24-8 (Hrvatsko sociološko društvo)


kultura -- nacija -- etničnost -- religija -- multikulturalizam -- razvoj -- identitet -- tranzicija -- globalizacija -- Europa -- Hrvatska -- udžbenici povijesti -- narodna kultura -- hrvatski etnomit -- kosovski mit -- jezik -- jezične skupine -- islam -- ruralna i urbana komponenta -- kulturna razlika -- jezik -- jezične skupine -- islam --

Čačić-Kumpes, Jadranka ;

POV | ETN | 220.26 | KUL

Powered by Koha