94(497.1)"1930/1934" ;
Vučo, Nikola

Agrarna kriza u Jugoslaviji : 1930-1934 / Nikola Vučo. - Beograd : Prosveta, 1968. - 300 str. ; 24 cm . - (Suvremena istorija. Zbirke propisa)

Bibliografske bilješke uz tekst - Kazalo - Rezkome - Summary -


Jugoslavija -- 20. stoljeće -- gospodarska povijest -- agrarna kriza --

POV |

Powered by Koha