908(497.11 Baranja)(091) ; 391 ;
Boesendorfer, Josip

Nešto malo o našoj Baranji / J. Boesendorfer. - Osijek : Prva hrvatska Dionička tiskara, 1940. - 47 str., [1] višestr. presav. list, [2] jednostr. presav. lista : ilustr. ; 23 cm


Baranja -- povijesni pregled -- studija područja -- etnologija --

POV | (D*-4453) | (D*-4453b)

Powered by Koha